privacy

Privacy

Glass Home Profile is gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens.

dGlass Home Profile zal de gegevens nimmer ter beschikking stellen van derde.